Cuba

Publikationen

  • Bachelorarbeit "Synkretyzm religijny we współczesnym Meksyku na przykładzie Swięta Zmarłych” (Religious syncretism in modern Mexico – The Feast of All Saints”)

  • Magisterarbeit “Ofiara z człowieka w azteckim systemie wartości” (“Human Sacrifice in the Aztec value system”)